Contact en route

  vnrt
   

   

  VNRT licentienummer: 111896

  SRBAG registratienummer: 511633 / Registertherapeut RBCZ: 501504R

  KvK nummer: 53911385/ BTW-id nummer: NL001303694B44

  Lid VNRT en RBCZ

  Sinds 2002 ben ik lid van de Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten (VNRT). De VNRT werd in 1983 opgericht, en heeft als doelstelling het behartigen en beschermen van de belangen van haar leden en hun cliënten. Om de kwaliteit van het beroep reflexzonetherapeut te bewaken heeft de vereniging een opleidings- en beroepsprofiel samengesteld waaraan zowel de opleidingen als de leden moeten voldoen. De VNRT voert een licentiebeleid; dit houdt in dat de leden verplicht zijn jaarlijks bijscholingen te volgen. Voor meer informatie over de VNRT verwijs ik u naar de website: www.vnrt.nl.

  De VNRT is ondergebracht bij de stichting RBCZ (HBO-Register Beroepsbeoefenaren in de Natuurlijke Gezondheidszorg); een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert. De stichting TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg) verzorgt het tuchtrecht; dit geldt voor alle therapeuten die in het RBCZ-register zijn opgenomen, en SCAG (Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen).

  Klachtenregeling

  Bij het verlenen van goede zorg past ook een goede omgang met (signalen van) onvrede over de zorg of diensten. Als VNRT therapeut ben ik op grond van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht een klachtenregeling te treffen voor mijn cliënten. Dit wordt geregeld via de beroepsvereniging VNRT.
  De VNRT heeft een klachtenreglement opgesteld waarin de algemene regels van de VNRT voor de omgang met onvrede, ervaren tekorten of klachten beschreven staan.
  U heeft een klacht. Wat nu?
  o Het is belangrijk om uw onvrede of klacht bespreekbaar te maken.
  o Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht met mij te bespreken, laat de situatie dit niet toe of komen we er samen niet uit? Dan kunt u gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen.
  o Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie. Als therapeut ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over uw klacht (geschil) is bindend, zowel voor u als de therapeut.
  Wat de aard of ernst van uw klacht ook is: maak uw onvrede kenbaar.

  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

  Sinds 25 mei 2018 is de AVG-Wet van kracht die u als cliënt, beter beschermt tegen het verzamelen en opslaan van persoonsgegevens.
  Daarvoor wordt aan u tijdens onze eerste bijeenkomst gevraagd om een AVG-privacyverklaring te ondertekenen.
  Een voorbeeld kunt u raadplegen door op verklaring te klikken.